Bölüm Başkanı

Prof.Dr.

Fehime Jülide Hızal Yücesoy

Prof.Dr.

Mehmet Cahit Ensari

Doç.Dr.

Didem Saloğlu Dertli

Dr.Öğr.Üyesi

Esra Bilgin Şimşek

Dr.Öğr.Üyesi

Pelin Baran